Nordic Dental Tandreglering i Uppsala
Är du nyfiken på tandreglering eller 
känner du någon som skulle kunna vara det? 

På Nordic Dental Tandreglering vurmar vi för att alla som söker information om tandreglering 
och tandställningar ska kunna 
hitta texter som är kvalitetsgranskade av specialisttandläkare. 

Vi tar leenden på fullaste allvar! Nordic Dental Tandreglering 

Är du nyfiken på tandreglering 
eller känner du någon som skulle 
kunna vara det? 

På Nordic Dental Tandreglering 
vurmar vi för att alla som söker 
information om tandreglering 
och tandställningar ska kunna 
hitta texter som är
kvalitetsgranskade av 
specialisttandläkare. 

Leenden tar vi på fullaste allvar! 
En mer diskret tandställning som inte kompromissar med resultatet. I händerna på våra specialisttandläkare kan de flesta bett korrigeras på ett skonsamt sätt. 

Invisalign som behandlingsmetod använder sig av nästintill osynliga transparenta skenor som skräddarsys för dina tänder. De är formade på så sätt att dina tänder flyttas lite i taget. Metoden går ut på att din specialist planerar din behandling i förväg, digitalt. Utifrån denna plan tillverkar Invisalign en serie genomskinliga skenor.  Skenorna du börjar med skiljer sig endast lite från hur dina tänder är placerade initialt och på så sätt utövar de en lätt kraft mot de tänder som avviker från sin ideala position. Efter 7 till 14 dagar (intervallerna anpassas individuellt) övergår du till nya skenor som skiljer sig ytterligare från de föregående. Behandlingar delas på så sätt upp i mindre steg som är skonsamma mot tänder och tandkött för att minimera det obehag som annars brukar förknippas med tandreglering. 

Processen fortsätter tills du tagit dig igenom hela serien av skenor och det önskade resultatet är uppnått. Kontroller sker regelbundet på kliniken. I de flesta fall behövs ytterligare skenor för efterkorrigeringar och finjustering. Självklart ingår detta kostnadsfritt. Skenorna används under hela dygnet, natt som dag. När du äter, borstar tänderna eller använder tandtråd tar du ut dem. Det är enkelt att rengöra skenorna och du kan äta precis som vanligt. 
Invisalign – smidig tandreglering
 • Nästan osynliga transparenta skenor gör behandlingen diskret.
 • ​Färre matrestriktioner eftersom du tar ut tandställningen vid måltider, du äter precis som vanligt.
 • ​Enkelt att rengöra och ta hand om, för bästa hygienpraxis, du borstar och tandtrådar som vanligt, risken för karies och tandköttsinflammation minskar.
 • ​Undvik skador på tandköttet eller på din käke under fysiska aktiviteter och sport, skenorna fungerar snarare som skydd.
 • ​Mindre behov för att komma in för regelbundna möten för att anpassa behandlingen, din tid är viktig och tiden i tandläkarstolen är kortare.
 • ​En del kontroller kan ske online eller med hjälp av digitala hjälpmedel.
 • ​Den genomsnittliga behandlingstiden kan många gånger bli kortare.
Invisalign Behandling FAQ's
Se filmen om tandreglering och Invisalign. André Wikholm, specialisttandläkare inom ortodonti (tandreglering) på Nordic Dental berättar om vikten av att välja rätt behandlare med denna metod.

Behandlingsbilder och Resultat

Vilka ungdomar får gratis tandställning?

Många undrar vad som krävs för att få kostnadsfri tandställning. 
En del ungdomar ser mycket fram emot reglera tänderna och blir besvikna om de inte uppfyller kriterierna medan andra inte ens upplever att de behöver tandställning fast de blir erbjudna det. Vi är alla väldigt olika och vår egen upplevelse av leendet och munnen spelar viss roll i hur urvalstandläkaren som arbetar på uppdrag av regionerna bedömer behovet av tandställning. 

Målet med den fria barn- och ungdomstandvården (upp till 23 år) är att man ska ha ett acceptabelt bett ur funktionellt och estetiskt perspektiv. Det finns dock ett antal kriterier som gör att man blir erbjuden kostnadsfri behandling. Man utgår här från Socialstyrelsens bedömningsgrunder för att säkerställa en rättvis bedömning. Här nedan listar vi exempel några på dessa: 
 • Stora överbett på mer än 6 millimeter där läpparna inte sluts på ett naturligt sätt och tänderna löper risk att skadas
 • Tydligt trångställda tänder med tänder som är roterade eller inte alls får plats i tandbågen
 • Stora gluggar mellan framtänderna i överkäken på över 3 millimeter
 • Djupa bett där underkäkens framtänder tydligt nuddar tandköttet bakom överkäkens framtänder.
 • Sneda bett där tänderna på ena sidan biter “i kors” och tvingar underkäken åt ena sidan vid sammanbitning
 • ​Bett där enstaka tänder inte kommer fram alls eller hindras att komma fram pga att det är trångt
 • ​Stora underbett

Jag är vuxen. Kan Försäkringskassan rabattera min tandreglering?

Vuxna patienter som har lämnat den fria barn- och ungdomstandvården, dvs är äldre än 23 år är per automatik inskrivna i Försäkringskassan och erhåller statligt tandvårdsstöd. Bland annat innebär detta att man får bidrag för årliga undersökningar hos tandläkare som är anslutna till Försäkringskassan. Bidragen är 300-600kr/år beroende på ålder. Man har även ett så kallat högkostnadsskydd när man utför tandvård som till exempel lagningar, förebyggande insatser, tandborttagningar, tandersättningar mm. 

Vilken tandställning är bäst för mig? 

När man ska genomgå tandregleringsbehandling som är kostnadsfri erbjuds man i regel enbart en typ av tandställning, nämligen den klassiska “rälsen” med metallfästen. Detta är en välbeprövad och robust tandställning som är tillförlitlig och skonsam. Den bygger på standardiserade fästen som är individuella för varje tand och som limmas fast på tändernas utsida. Mellan dessa fästen används sedan metallbågar som är själva motorn i tandställningen och som utövar en kraft mot de tänder som avviker från dess form, likaså en motkraft på de övriga tänderna. Metallbågarna byts ut vid kontrollerna och man arbetar sig upp i kraftigare och större bågar på vilka tänderna även kan flyttas i sidled. Metallbågarna hålls fast vid fästena med hjälp av gummiringar som även de byts ut vid varje besök. 

Damon tandställning? Allt du behöver veta om denna metod

Damon tandställning framställs på många webbsidor som en universallösning för många olika typer av bettfel. Många patienter som vill ha bredare leenden lockas av texter som beskriver denna tandställning som den bästa vägen till ett stort Hollywood leende.

I själva verket är det inte mycket som skiljer Damon tandställning från andra typer av tandställningar. Damon är ett märke på ett så kallat ligereringsfritt system från tillverkaren Ormco. Istället för gummiringar som håller fast metallbågen mot metallfästena på tänderna använder man sig av små låsanordningar eller luckor som kan öppnas och stängas. Friktionen mellan bågen och fästena minskar på så sätt vilket i vissa fall är fördelaktigt. Tillsammans med något bredare metallbågar kan systemet med fördel användas för att forma om tandbågen något eller lösa trångställda tänder på ett effektivt sätt. Damon tandställning är således ingen metod i sig utan en sorts tandställning, en variant av den helt vanliga rälsen. 

Det finns i praktiken inget man kan uppnå med Damon som inte är möjligt med andra tandställningar men en del behandlingar underlättas och blir enklare med ett sådant system. Andra behandlingar kan tvärtom bli mer tidskrävande. Tidsvinsterna kan variera från veckor till månader i bästa fall och de beror oftare på om behandlaren är van vid systemet än på systemet i sig. I händerna på rätt behandlare är alla system av tandställningar i stort sett likvärdiga. På Nordic Dental Tandreglering använder vi oss av Damon system när detta är fördelaktigt. Våra behandlare har god vana av flera olika typer av tandställningar och föreslår den behandling som de finner lämpligast i varje enskilt fall. 

Tre myter om bredare leenden

Ett brett och stort leende är för många något eftersträvansvärt och vackert. I dessa tider av estetiskt fokus är leendet är viktig del av vårt utseende. Många söker information om de bästa metoderna att få ett bredare leende och det är lätt att fastna för diverse metoder som verkar lovande vid en första anblick. Vad många inte vet är att bredden på våra käkar styrs av gener och knappast kan påverkas med konventionella tandställningar. Här listar vår specialist de vanligaste föreställningar kring hur man uppnår ett bredare leende. 

Online Konsultationer

Online Konsultationen är det bästa sättet att påbörja din resa mot ett ännu finare leende! 
Du får alltid direkt kontakt med en specialisttandläkare och kan få svar på alla frågor du kan tänkas ha inför en framtida tandregleringsbehandling med vanlig tandställning eller Invisalign, direkt från din soffa via säker anslutning med Zoom. Specialisten kan besvara frågor som: 

 - Vilken tandställning är bäst för mig? 
 - Hur länge kommer behandlingen att pågå? 
 - Vad kostar behandlingen? 
 - Kan jag få rabatt från Försäkringskassan? 

Passa på! Just nu är Online Konsultationen helt kostnadsfri. Du bokar direkt via vår Facebook sida, eller efter att du fyllt i kontakt formuläret och får all information inför mötet via e-post. 


Kan Invisalign användas även av barn och ungdomar?  

Så kallade osynliga tandställningar har blivit allt mer populära bland vuxna som vill reglera sina tänder. Man vill ha ett snyggare leende men samtidigt vill man slippa “rälsutseendet”. Idag kan många tandregleringsbehandlingar utföras med genomskinliga plastskenor som till exempel systemet Invisalign. Många ungdomar blir idag mer medvetna om sitt utseende och efterfrågar diskreta tandställningar som inte “tar över” deras personlighet under tiden man behandlas med tandställning. En del vill helt enkelt inte identifieras som hen som har tandställning. Det finns både för- och nackdelar med Invisalign jämfört med traditionell tandreglering med räls och vad man väljer bör avgöras av en sammanvägning av dessa i varje enskilt fall.

4 fördelar med Invisalign tandställning 

 • Diskret, drar inte uppmärksamhet till sig
 • Möjliggör optimal rengöring av tänderna under behandlingen
 • Hög komfort och få akutbesök
 • Digitalt framställd och precis skräddarsydd behandling

4 fördelar med klassisk (räls) tandställning 

 • ​Sitter i dygnet runt och arbetar kontinuerligt för att reglera tänderna 
 • Erbjuder hög precision och flexibilitet - man kan ändra behandlingen allt eftersom
 • ​Kan användas vid av alla typer av bettfel
 • ​Relativt billig att framställa

Är du under 23 år och blivit nekad kostnadsfri tandställning?  

Eftersom alla som önskar det inte får kostnadsfri tandställningsbehandling via regionen blir en del ungdomar besvikna och ledsna. De flesta människor har inte optimala bett och tänder och sneda tänder och något avvikande bett hör till det fullt normala. Vi ser alla olika ut och på samma sätt är det med våra leenden.

Skulle man falla utanför denna grupp på ca. 20% som blir erbjudna fri behandling och ändå vilja ha hjälp finns möjligheten att bekosta behandlingen själv. På Nordic Dental Tandreglering erbjuder vi fasta priser för våra behandlingar till alla ungdomar upp till och med 24 år som blivit nekade kostnadsfri behandling. Som plåster på såren kan man fritt välja mellan traditionell tandreglering med upp till sex vita fästen i överkäken eller Invisalign behandling med genomskinliga plastskenor, till exakt samma låga pris. För 33900 kronor är leendet man är bekväm med inom räckhåll. 

Se filmen om vårt tillval: Digitalt framställd retainer

Bästa råden om hur du behåller ditt tandregleringsresultat 

Efter det att du investerat tid och ibland även pengar i ditt leende kan det kännas mycket tråkigt om resultatet skulle gå tillbaka eller inte längre vara lika bra efter något år. Därför erbjuder man alltid fixering efter behandling, individuellt anpassad efter behov och förutsättningar. Fixeringen är nog så viktig för behandlingens långsiktiga lyckande som själva regleringen och kan egentligen sägas vara det sista steget i en behandling. Tänder rör sig hela livet oavsett om man haft tandställning eller inte varför det är viktigt att man följer de rekommendationer man får för att behålla sitt resultat. 

Fixering med fastsittande metalltråd på framtändernas insida eller så kallad retainer är ett bra sätt för att få tänderna att stabiliseras i det nya läget. Denna metod kräver regelbundna kontroller hos din ordinarie tandläkare i samband med årliga undersökningar och att man snabbt åtgärdar eventuella fel för att tänderna inte ska hinna ändra läge. Under de första fem åren efter avslutad behandling är det mest kritiskt att retainern får sitta kvar. 
Fixering med avtagbar nattskena är ett bra alternativ när utrymme för metalltråd inte finns eller det av andra skäl bedöms bättre med den typen av fixering. En nattskena gör att att du får kontrollen över din egen fixering och på sikt kan trappa ner användningen utan att riskera att oönskade tandrörelser inträffar. En nattskena möjliggör även optimal munhygien och lämpar sig om man bildar mycket tandsten. Första året bör du använda skenan varje natt, andra året varannan natt, tredje var tredje natt osv. Om skenan spänner mycket när du låtit bli att använda den en natt innebär det att tänderna rört sig. Du bör då återgå till att använda skenan varje natt. Rådgör alltid med din behandlare kring hur du bäst behåller ditt resultat! 
Fixering med avtagbar nattskena är ett bra alternativ när utrymme för metalltråd inte finns eller det av andra skäl bedöms bättre med den typen av fixering. En nattskena gör att att du får kontrollen över din egen fixering och på sikt kan trappa ner användningen utan att riskera att oönskade tandrörelser inträffar. En nattskena möjliggör även optimal munhygien och lämpar sig om man bildar mycket tandsten. Första året bör du använda skenan varje natt, andra året varannan natt, tredje var tredje natt osv. Om skenan spänner mycket när du låtit bli att använda den en natt innebär det att tänderna rört sig. Du bör då återgå till att använda skenan varje natt. Rådgör alltid med din behandlare kring hur du bäst behåller ditt resultat! 

Fyra vägar till rakare tänder - allt du behöver veta! 

Är du på något sätt missnöjd med ditt leende eller ditt bett? Du vet väl att du inte måste leva med det? Idag har i stort sett alla som vill möjlighet att reglera tänderna och bettet och det finns många metoder att välja bland. Här listar vi de vanligaste sätten att skaffa tandställning på. 

Specialistens tips om hur man behåller sina tänder friska under regleringen

Under en tandställningsbehandling utsätts tänderna och tandköttet för påfrestningar eftersom tänderna blir svårare att rengöra. Det är helt enkelt svårare att komma åt med tandställningen på plats. Man behöver därför dubbla tandborstningstiden för att hinna rengöra grundligt. 2 x 2 blir istället 4 x 2 dvs fyra minuter två gånger dagligen. Det kan ofta vara bra att komplettera tandborstningen med speciella mellanrumsborstar och även fluorsköljning. En elektrisk tandborste med speciellt borsthuvud för tandreglering kan underlätta men är ingen nödvändighet, det går utmärkt att borsta med vanlig tandborste om man använder sig av rätt teknik. I samband med att du får din tandställning kommer din behandlare att informera dig om hur du bäst håller rent kring just din tandställning. Om du har svårt att hålla rent riskerar du både missprydande fläckar på tänderna som inte försvinner efter behandling och även blödande tandkött. Det är även lättare att få hål i tänderna om man inte sköter sin tandborstning under en tandregleringsbehandling. 

Som ett alternativ till konventionell tandställning finns även reglering med hjälp av genomskinliga plastskenor. Dessa tas ut enbart när man äter och borstar tänderna och man kan på så vis fortsätta rengöra tänderna precis som vanligt utan att riskera några skador på tänder och tandkött. Fråga din specialist om denna behandlingsmetod är lämplig för dig. 

Tre myter om tandreglering med Invisalign 

Många är idag intresserade av “osynlig tandställning” som ett alternativ till “räls” behandling för att justera tänderna. Man vill ha hjälp med att skaffa leendet man drömmer om men vill inte kännas vid det klassiska utseendet med tandställning. Som ett alternativ till traditionell tandreglering finns sedan ca. 20 år tillbaka aligners som till exempel Invisalign där tänderna stegvis flyttas till önskad position med en serie av genomskinliga plastskenor. Av många tandläkare framställs detta alternativ inte enbart som mer diskret men även enklare, smidigare och mer besvärsfritt. Som patient söker man efter det som är enklast och bäst och vi vill här lista de vanligaste myterna med Invisalign: 

 • ​Invisalign är en typ av behandling: Nej, Invisalign är en typ av tandställning. Det är inte Invisalign som ansvarar för planeringen av din behandling och det är inte Invisalign som ansvarar för resultatet. Det är din behandlare som planerar och genomför behandlingen med hjälp av Invisalign tandställning. Kunskapen om tandreglering är mycket viktigare än typen av tandställning. Välj därför din behandlare med omsorg. 
 • Behandling med Invisalign går snabbare än behandling med traditionell tandställning: Nej, enkla behandlingar går snabbt oavsett metod eller typ av tandställning. Tänderna vet inte vilken typ av tandställning som påverkar dem. Biologin är den faktor som styr hastigheten med vilken tänderna flyttar sig. I vissa fall är Invisalign snabbare, i andra betydligt långsammare. Det beror helt enkelt på vilken typ av reglering som man behöver. Välj därför en behandlare som erbjuder olika metoder där du kan vägledas till det som passar just dig. Det handlar om din tid och ditt välmående.
 • ​Alla tandläkare som erbjuder Invisalign är specialister på tandreglering: Nej, det är bara ett fåtal tandläkare (ca. 250 idag yrkesverksamma) i Sverige som är specialister på tandreglering. Man behöver gå en specialistutbildning på tre år och erhålla legitimation som specialist för att få kalla sig så. Specialister arbetar med enbart tandreglering och behärskar ofta många olika metoder. För att arbeta med Invisalign krävs en tvådagarskurs. För att säkerställa att du får högsta möjliga kompetens bör du alltid uppsöka en specialisttandläkare när du funderar på tandreglering, oavsett tandställningen du vill behandlas med. 

Expertis, erfarenhet och flexibilitet

På Nordic Dental Tandreglering arbetar specialisttandläkare och allmäntandläkare tillsammans för att erbjuda högkvalitativ tandreglering med marknadens bästa metoder och material. Hos oss kombinerar vi välbeprövade och dokumenterade metoder med innovativa tekniska lösningar som möjliggör en smidigare resa mot ett finare leende. 
 
Vi utgår ifrån att varje person är unik och varje tandregleringsbehandling därmed lika unik. Hos oss får man därför själv, i samråd med specialisttandläkaren välja den metod som passar bäst till exakt samma pris. Detta tycker vi är smått unikt.
 
Våra tandläkare har bred erfarenhet av tandställningsbehandling med både fastsittande tandställning (räls) och Invisalign. Därför kan vi vägleda dig till den metod som bäst passar dina behov och förutsättningar samt svarar upp mot dina önskemål. Du kan helt enkelt tryggt välja det som är bäst för dig, utan att tänka på priset. Detta, tillsammans med vår flexibla delbetalning gör att tandreglering knappast någonsin varit smidigare och enklare! 

Som en av enbart sex kliniker i Sverige är vår mottagning en så kallad Invisalign Diamond Provider mottagning vilket är den högsta nivån på en sjugradig skala. Detta innebär att våra tandläkare påbörjar minst 150 behandlingar med systemet Invisalign per år. Tillsammans med vår specialistkompetens inom tandreglering är detta en trygghet för dig. 
 

© 2020 by Nordic Dental


Denna webbplats är inte en del av Facebook-webbplatsen eller Facebook Inc. Dessutom,
Denna webbplats stöds INTE av Facebook på något sätt. FACEBOOK är ett varumärke som tillhör FACEBOOK, Inc.
Powered By ClickFunnels.com